Directors

President & CEOYoshio Tano
Vice-presidentRyutaro Kinugawa
Executive DirectorFumihiro Segawa
Managing DirectorMichiharu Tokizaki
DirectorShigeki Sumi
DirectorYuichiro Shibata
DirectorSeiichiro Kimoto
DirectorKoji Yamamoto
DirectorYuichiro Goto
Managing OfficerToshifumi Fujimoto
OfficerTeruo Uchino
OfficerYoshifumi Hamada
OfficerAtsuro Yanagi
OfficerHidena Yamazaki
OfficerTakahiro Hayashi
OfficerTakashi Kishimoto
Corporate AuditorAkira Ishihara
Corporate AuditorYusaku Kodera